Behandling av personopplysninger

Icebug AB (556545–2611) er ansvarlig for personopplysninger og bruker personopplysninger for å behandle bestillinger og henvendelser, for å tilpasse tilbud og beskjeder, for å kommunisere informasjon og tilbud, for å analysere data for forbedrede tilbud og for å gi Icebug bedre innsikt i hvordan våre produkter og tjenester brukes. Personen som er ansvarlig for personopplysninger er ansvarlig for at all behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

Hvilken personlig informasjon behandler vi om deg og hvorfor?

For å fullføre kjøp

For å gjennomføre et kjøp hos oss, må vi ha tilgang til personopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, brukernavn, kommunikasjon). Denne informasjonen lagres deretter i 3 år for å oppfylle forpliktelsen i garantiperioden.

Hvis du velger å registrere et frivillig kundekonto hos oss, vil vi lagre din personlige informasjon den tiden kontoen din er aktiv.

Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføring av kontrakter.

For produktutvikling

For å kunne utvikle produktene våre, har vi i noen tilfeller produkttester sammen med testpersoner/grupper, hvor de bruker produkter og fyller ut skriftlige evalueringer. I disse tilfellene behandler vi personopplysninger (navn, kontaktinformasjon). Når personopplysninger behandles for personer som tester produktene våre, er det juridiske grunnlaget samtykke.

Informasjonen behandles så lenge samtykke gjenstår

For arrangementer

For å delta i et arrangement organisert av Icebug, behandler vi personopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, brukernavn, kommunikasjon, fotografier, resultatlister). Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke. Denne informasjonen (i tillegg til resultatlister) behandles så lenge det er samtykke.

Resultatlister krever separat samtykke fra 2021-04-01 og informasjon i slike forblir så lenge samtykke gjenstår. Resultatlister som er basert på registrering før 2021-04-01 publiseres med minst mulig mengde personopplysninger; navn og hvilken som helst klubb og tid. Hvis en person ikke lenger vil være i en resultatliste, kan du når som helst kontakte Icebug for å bli fjernet fra listen.

For markedsføring

For å kunne markedsføre arrangementer, produkter og tjenester bruker vi personopplysninger (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) fra våre kunder. Disse behandles i den tiden du er kunde hos oss. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er oppfyllelsen av vår avtale med deg som kunde.

For tjenesteutvikling

For å kunne utvikle tjenestene våre bruker vi personopplysninger (trafikkinformasjon fra nettlesere, alder, bosted, klikkatferd). Vi bruker disse dataene til å analysere på samlet nivå (ikke på individnivå) hvordan websidene våre brukes og demografien til besøkende. Denne typen informasjon lagres i opptil ett år fra innsamlingen. Dataene blir deretter anonymisert eller slanket. Det juridiske grunnlaget for denne typen behandling er en interesseavveining. Vi mener at vår interesse i å innhente informasjonen ovenfor oppveier interessen din for å ikke lagre den. Hvis du har noen kommentarer angående dette, er du velkommen til å kontakte oss på kontaktinformasjonen nedenfor.

For å oppfylle juridiske forpliktelser

For å oppfylle våre juridiske forpliktelser (f.eks. Regnskap, produktansvar og produktsikkerhet samt beskyttelse av personopplysninger i IT-systemer) behandler vi personopplysninger (navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, kommunikasjon, personnummer). Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelsene, hvoretter opplysningene anonymiseres eller slettes.

Slik beskytter vi informasjonen din

Icebug beskytter personvernet ditt og beskytter alltid dine personopplysninger med de tekniske og organisatoriske tiltakene som kreves i hvert enkelt tilfelle, og vi sørger for at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lov.

Vi gjennomgår jevnlig lovgivning med våre advokater og har minst en årlig gjennomgang av hvordan vi håndterer personopplysninger. De siste årene har vi gjort en stor oppgradering av IT-sikkerhet, og vi vurderer dette to ganger i året for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå. Intern policy for personell som behandler personopplysninger vil bli opprettet i 2021.

Lagringstid

Icebug lagrer informasjonen din så lenge vi trenger for våre formål viset til over, og tar i betraktning at vi ønsker å kunne opprettholde en god kundeopplevelse og svare på spørsmål om tidligere interaksjoner. Vi tar også hensyn til juridiske krav for å oppbevare visse opplysninger i lengre tid, for eksempel med hensyn til økonomisk sporbarhet. Vi kan dermed beholde din personlige informasjon i en rimelig periode etter ditt siste interaksjon med oss. Når dataene ikke lenger oppfyller formålet med behandlingen, blir de slettet eller anonymisert.

Dine rettigheter

Vi ønsker å være transparente med hvordan vi behandler dataene dine, og hvis du vil få mer kunnskap om den behandling av personopplysningene som er gjort, har du rett til å be om tilgang til dine data levert av oss i form av et såkalt uttrekk av registerinformasjon.

Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang, kan vi be om kompletterende opplysninger for å sikre at du vil motta riktig informasjon, og at vi utleverer informasjonen til riktig person.

Du har alltid rett til å be om at personopplysningene dine blir korrigert hvis informasjonen er ukorrekt. Innenfor rammene av det oppgitte formålet har du også rett til å supplere eventuelle ufullstendige personopplysninger. Du har også rett til å be om at personopplysningene dine hos oss blir slettet (se nedenfor i hvilke tilfeller vi ikke kan oppfylle forespørselen din). Forespørselen din må være skriftlig og signert og inneholde informasjon om navn, e-postadresse og adresse.

Send din forespørsel om registerinformasjon, informasjon eller korrigering av ukorrekte opplysninger til: Icebug AB, Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered, Sverige.

Vi kan ikke slette lovpålagt lagring av data, det kan for eksempel være data som må inngå i vårt regnskap. Vi kan heller ikke slette data når det foreligger legitime grunner til at dataene må lagres, for eksempel angående ubetalt gjeld.

Du har rett til å be om begrensning av behandling og motsette deg behandling. Du har rett til å motsette deg behandlinger som er basert på en legitim interesse som vi har hvis du har personlige grunner til situasjonen. Vi har imidlertid muligheten til å fortsette å behandle dataene dine, selv om du ikke ønsker behandlingen, hvis vi har tvingende legitime grunner til behandlingen som oppveier din interesse for personvern.

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på oppfyllelse av forpliktelser i en avtale med deg, har du rett til å be om at opplysningene om deg og at du har gitt oss overføres til en annen personopplysningsansvarlig (såkalt dataporting).

Underleverandører

Icebug AB er ansvarlig for at behandlingen av personopplysningene dine er i samsvar med gjeldende lov om behandling av personopplysninger. Icebug AB kan bruke underleverandører ("personopplysningsassistenter") til å behandle personopplysningene dine for ovennevnte formål. Icebug AB kan f.eks. bruke personopplysningsassistenter til å administrere datalagring på eksterne servere, nettbutikk-systemer, IT og kundesupport, utføre kundeanalyser og analysere brukeropplevelsen og bruken av tjenesten. Personopplysningsassistenter vil ha lignende forpliktelser som behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine.

Siden våre personopplysningsassistenter geografisk kan være både innenfor og utenfor EU/EØS, kan personopplysningene dine deles og overføres innenfor og utenfor EU/EØS. Icebug er inkludert i standardkontraktsklausuler i disse tilfellene for å sikre samme beskyttelsesnivå som i EU/EØS.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsteder. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettstedet du besøker ber om å bli lagret på datamaskinen din. Det lar oss se hvordan nettstedet brukes og tilpasse nettstedet for din bruk. Informasjonskapsler kan ikke få tilgang til, lese eller på noen måte endre andre data på din datamaskin. Se egen policy for informasjonskapsler for mer detaljert informasjon om hvordan vi behandler informasjonskapsler.

Kontaktopplysninger

For utfyllende informasjon om personopplysningsbehandling, eller hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss:

Icebug AB
Fabriksstråket 35
433 76 Jonsered
+46 31-81 70 90
info@icebug.se

Har du noen klager på Icebugs behandling av personopplysninger, kan du kontakte Integritetsskyddsmyndigheten på:
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Oppdatering av personvernregler

Icebug gjør løpende endringer i denne policyen. En ny versjon trer i kraft når den blir gjort tilgjengelig på dette nettstedet.