Stories

Velkommen til et liv i luksus

Bedrifter og reklamebyråer har vært svært dyktige til å få oss til å assosiere luksus med lange reiser, store biler og dyre klær. Men hva skjer hvis man tør å tenke litt annerledes?

Det finnes rikelig med artsfattige tømmermarker, men vi har aldri hatt så lite biologisk verdifull skog som nå. Til tross for advarsler fra organisasjoner som Naturskyddsföreningen, privatpersoner og forskere, fortsetter mange store skogeiere og regjeringen å lukke øynene.

Med dette som bakteppe presenterer Icebug en guide til Sveriges, kanskje verdens, mest eksklusive reisemål: ni skoger du må oppleve før de hogges ned for alltid!

ICEBUGS LUKSUSGUIDE

Gammelskog ett

Hanveden, Södertörn

Skogsområdet Hanveden, som er et område av nasjonal interesse for friluftslivet, strekker seg tvers over Södertörn gjennom Huddinge, Haninge og Botkyrka kommuner. Her ligger ni av Huddinges tretten naturreservater, med over 100 arter på rødlisten og store arealer med gammelskog. Fjoråret foreslo Naturskyddsföreningen i Huddinge at hele området skal gjøres om til nasjonalpark siden naturreservat gir en for svak beskyttelse. Nå ser det i stedet ut som at deler av naturreservatene blir opphevet for å gi plass til en to mil lang motorvei fra Vårby til Jordbro!


Vi håper at flere vil heve stemmene sine for å bevare dette unike friluftsområdet, rett utenfor Stockholms sentrum. Hva synes du?


Besøk Hanveden til fots i dag eller risiker å se ruinene fra et bilvindu i morgen.

Foto: Arne Berneklint

Gammelskog to

Gallsjön, Vimmerby

For en perle! Gallsjön ligger i den sørøstlige delen av Vimmerby kommune, nær Tuna. Rundt innsjøen er det et område på omtrent 300 hektar med virkelig flott gammelskog med trær som er 150-200 år gamle. Ved naturverdiundersøkelser i området har det blitt funnet nærmere 150 naturverdige arter, hvorav rundt 70 er på rødlisten. Nå er 85 hektar meldt inn for avvirkning, og siden det mangler midler til å beskytte området, gjelder det å gripe sjansen nå hvis du vil oppleve området i all sin prakt.

Men hvem vet - kanskje kan vi sammen skape en større opinion for å bevare Gallsjön?

Gammelskog tre

Oksajärvi, Pajala

"En mosaikk av sjøer, myrer og gammelskog." Høres ikke det fantastisk ut? Akkurat nå har SCA meldt inn avvirkning på 85 hektar spredt over området.


Denne skogen brukes som sommerbeite av Muonio sameby og vinterbeite av Vittangi skogssameby på grunn av dens rike forekomst av hengelav. Ifølge Naturvernforbundets kartlegging finnes det her grantrær som er 300 år gamle og et bredt utvalg av forskjellige spennende sopper som rosenticka, ullticka, granticka, gammelgransskål, talltaggsvamp, svartvit taggsvamp med mer.

Så hvis du elsker sopp - benytt sjansen nå, for snart kan dette være bare et minne!

Gammelskog fire

Juånäset, Ånge

Juånäset, rett ved Ånge i Sverige, er et sted av betydning. Her har skogsgiganten SCA - som nylig har fått kritikk for å ha avvirket skog med høy naturverdi - meldt 40 hektar for avvirkning. Under en undersøkelse for foreningen Skydda Skogen avdekket skogbiologen Sebastian Kirppu betydelige naturverdier og en rekke sjeldne arter, mange av dem på rødlisten. Kritikken mot skogsselskapet var intens.


Det er spennende å se om dette vil ha noen virkning, men rådet er enkelt: benytt sjansen nå!

Gammelskog fem

Sandtallskog, Gällivare

Når besøkte du sist en furuskog på sandgrunn? Blant skogbiologer er biologisk rike sandfuruskoger en slags skatt, og akkurat en slik ble oppdaget ved Janstorp. Dette er ikke noe du ser hver dag, så nå bør du spisse ørene. Her finnes et mangfold av arter, mykorrhizasopper, trær i ulike aldre og lav som er viktig for reinbeitet. Men det som virkelig gjør den eksklusiv og verdt et besøk, er at statlige Sveaskog har meldt den inn for hogst!

Se den som skog i dag - eller som kartong/bokhylle i morgen.

Gammelskog seks

Ryssbergen, Nacka

Ikke alle gammelskoger ligger langt unna byen. Ryssbergen i Nacka er et populært rekreasjonsområde for mange og ligger bare en kort reise fra sentrale Stockholm. Her finner du et mangfold av naturverdier og sjeldne sopper, fugler og insekter. For noen år siden vedtok imidlertid Nacka kommune en detaljert plan som innebærer at store deler av området vil bli utbygd. Naturskyddsföreningen Nacka protesterte mot planene og hevdet at de "ville føre til uopprettelige tap av uvurderlige naturverdier".


Det pågår fortsatt en kampanje mot kommunen og grunneierne, så besøk området før det er for sent!

Gammelskog syv

Garphytteklint, Örebro

Denne skogen har tidligere vært meldt for hogst - til tross for høye naturverdier - men etter en klage har hogsten blitt midlertidig stoppet. I hvert fall til 26. september 2025. Det er så lang tid kommunen har på seg til å undersøke muligheten for å opprette et naturreservat.


Vi på Icebug krysser fingrene for at skogen får stå!

Gammelskog åtte

Aggetorp, Lerum

Naturvernforeningen i Lerum kjemper for at den særegne skogen i Aggetorp skal få stå. Skogen er ikke bare hjemmet til arter som nøtteskrike, granmeis, storfugl, orrfugl, grønnfink og nordflaggermus - den er også et populært rekreasjonsområde for friluftsentusiaster. Skogen eies av kommunen - som har til hensikt å hogge den ned.

Vi synes det er synd, og oppfordrer alle som ønsker å beholde den til å heve stemmen sin.

Gammelskog ni

Söderåsen, Hofors

Söderåsen beskrives som en skogperle i Hofors kommune, fylt med naturverdier. Til tross for dette har skogeieren flere ganger meldt den til avvirking. For øyeblikket stoppes dette takket være funnet av den fredede orkideen knärot. Dette er imidlertid ingen garanti for skogens overlevelse, siden länsstyrelsen i Gävleborg likevel kan komme til å gi dispensasjon fra artsbeskyttelsen.

I et avsnitt av P1 Naturmorgon sier Barbro Risberg, botaniker og tidligere leder for Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker, følgende:
–Söderåsens skoger er en skatt i vår natur, en perle i vårt naturarv. Jeg kan sammenligne det med vårt kulturarv og trekke en parallell: Å ha et vakkert bilde av Carl Larsson eller Anders Zorn og ta en kniv og skjære det i stykker. Sånn er mine følelser overfor tanken om at skogen på Söderåsen skal falle.

Slik er virkeligheten

Ønsker du å se nærmere på hvor det kan være gammelskog og andre verdifulle naturområder? Kanskje ønsker du å se om skogen du vokste opp i – eller som er rundt hytta di – er meldt til avvirkning? Ta da en titt på «Skydda Skogens skogsmonitor»! Via kartet kan du zoome inn og se alt. Interessant – og faktisk litt skremmende.

https://www.skogsmonitor.se/kartan

Icebug samarbeider med Naturarvet

I flere år har Icebug støttet Naturarvet – en stiftelse som kjøper gammelskoger og bevarer dem for alltid. Vi gjør dette fordi vi elsker ekte skoger, og fordi de er avgjørende for å bekjempe klimaendringer. Hittil har vi donert cirka 230 000 euro, noe som har bidratt til å bevare 31 hektar og lagre 154 tonn CO2e. Skogenes navn er Kantekarna Skarnhålan, Svartsundet, Ullersjöbäcken, Kalvgrundet og Ekås.

Vi hadde ikke klart dette uten våre kunder og samarbeidspartnere. Gjennom årene har vår tilnærming til Black Friday vært å selge varer til full pris og donere hele beløpet til Naturarvet. Det faktum at våre kunder har valgt å handle fra oss, til tross for ingen rabatt, er et bevis på at vi ikke er de eneste som støtter ekte, naturlige skoger!

På tide med økt luksuskonsum!

”Alle må konsumere mindre” pleier man å si. Og ja, på en måte er det helt riktig. Luksuskonsumet som i kjenner den med privatfly, fast fashion, helikopterskiskjøring og hverdagslig overkonsum øker klimaforandringer. Vi må definitivt minke på noen ting. Men hva skjer om vi omdefinerer definisjonen av luksuskonsum? Da kanskje vi faktisk borde konsumere mer?

Et bærekraftig liv er ikke det samme som et fattig liv - faktisk det motsatte.

Luksuskonsum for oss:

Vi på Icebug definerer luksuskonsum som rike opplevelser du kan ta del av uten å gjøre et stort klimaavtrykk. Det handler om nærodlede eventyr i den norske naturen, å ha tid til hverandre i hverdagen og at leva på en måte som ikke gjør at du føler på noen klimaangst.

Luksusforbruk handler også om:
Å vite at det du kjøper er rettferdig produsert.
Å vite at det du kjøper bidrar til bærekraftig utvikling – i stedet for det motsatte.

Vi sier aldri at vi lager bærekraftige sko. All produksjon har en kostnad for klimaet – men vi gjør vårt beste for å påvirke i positiv retning og vi gjør det med full åpenhet.