Our promise

Butikker og sko som tåler å bli gått etter i sømmene.

Our promise

Butikker og sko som tåler å bli gått etter i sømmene.

Egentlig er det ganske enkelt.

Vi i Icebug sier ja til reduserte utslipp, kunnskapsutveksling og økt transparens. Nei til flyfrakt, grønnvasking og nei til å kun lage små, adskilte «grønne kolleksjoner». Ja til det som er bra for planeten og nei til det som kun handler om gevinst.

Vi tar Parisavtalen på alvor, og våre karbondioksidutslipp vil være minst halvert innen 2030, hvilket i vårt tilfelle betyr at et par sko må ha et klimaavtrykk lavere enn 6 kilo CO2. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei, men må fortsette å redusere klimaavtrykket for hvert par sko med gjennomsnittlig 0,7 kilo CO2 per år. Det er noe vi jobber hardt for hver dag – og noe vi har en tydelig plan for. På denne siden lister vi opp de viktigste punktene – og gir et løfte om hva du kan forvente deg fra Icebug

Siden oktober 2022 deltar Icebug i en global bevegelse bestående av selskaper som etterlever høye krav innen sosial og miljømessig bærekraft.

NEI til å fly hjem sko

Det er vanlig i vår bransje å bytte fra båttransport til flyfrakt for å kunne selge så mye som mulig i rett periode. Icebug har ikke fløyet sko fra fabrikkene våre på fem år. Noen ganger betyr dette at skoene våre kommer litt senere, men mesteparten av tiden fungerer det fint. Spesielt når du tenker på utslippene vi unngår.

Utgjør det noen forskjell? 🤷🏼‍♀️

Å benytte seg av båttransport fra Vietnam til Europa eller Nord-Amerika innebærer cirka 0,5 kilo CO2-utslipp per skopar. Det er faktisk mindre enn det ville blitt om vi fraktet skoene med lastebil fra Sør-Europa eller Mexico til lagrene våre. Hvis vi hadde byttet til flytransport, ville utslippet per par blitt minst 20 ganger høyere. Å bytte fra sjøtransport til fly ville dermed innebære at det totale CO2-utslippet per par ville blitt doblet. Det er ikke og, og derfor gjør vi det ikke.

JA til en lønn man kan leve av.

Fabrikkarbeideres lønninger og levevilkår i skobransjen er en viktig sak. Her er et overblikk over hvordan det ser ut for Icebug: Icebug har i lang tid hatt et nært samarbeid med noen få fabrikker. For øyeblikket samarbeider vi med tre fabrikker i Vietnam for de aller fleste skomodellene våre, samt én i Kina for verneskoen Vidar. For å sikre gode forhold på arbeidsplassene fører vi en løpende dialog med ansvarlige på plass. Vi deltar i, og oppmuntrer til, kontroller som utføres av uavhengige organisasjoner.

Siden 2020 har Icebug vært medlem av Fair Wear Foundation, der varemerkene gjør felles revisjoner i fabrikkene sine. To av våre tre fabrikker i Vietnam er allerede Fair Wear-reviderte av andre merker. De deler også rapportene med oss. Innen august 2022 kommer samtlige fire fabrikker til å ha gjennomgått en Fair Wear-revisjon. Leverandørene våre gjør også egne vurderinger (Higg FSLM Facility Social Labor) som Icebug får ta del i. eksterne sosiale revisjoner initiert av andre varemerker gjennomføres også. Lønninger, arbeidsrettigheter og fagforeningsfrihet er en del av den standardvurderingen som gjøres av en tredjepart. Ut ifra disse fakta har vi betalt rimelige lønninger på alle våre fabrikker, og sørget for at en heltidslønning er noe man kan leve av i det spesifikke landet.

Icebug er oftest en av mange kunder i en fabrikk og det er alltid viktig for oss å ta økonomisk ansvar for, i det minste, vår del.

Icebugs støtte til fabrikkene under Covid-19:

Under Covid-nedstengingen i Vietnam 2021 ga Icebug støtte til fabrikkarbeidere som ble isolert i hjemmene sine grunnet lockdown. Vi betalte 86 500 USD til Great Process, hvilket tilsvarte 25 prosent av den totale kostnaden og Icebugs andel av den planlagte produksjonen under nedstengingens to første uker. Dette for å dekke lønningene til ansatte som ikke fikk jobbe i denne perioden. Vil du vite mer, kan du lese her: https: //www.fairwear.org/

NEI til å avvikle mer naturskog

"När skogen larmar måste vi lyssna"

Icebug har i en lengre periode samarbeidet med Naturvarvet, som jobber for å beskytte Sveriges siste urskog. Vi har blant annet gitt alt salget fra nettbutikken og egen butikk på de to siste Black Friday-salgene til Naturvarvet, og dermed vernet flere hektar med urskog. Men mer må gjøres, før det er for sent.

Naturvernforeningen i Sverige har nylig publisert en rapport som viser nødvendigheten av å endre det svenske skogbruket. Ifølge rapporten befinner vi oss midt i en naturkrise, der det intensive skogbruket, med flatehogst som fremste metode, truer mange av skogens dyr, vekster og sopp. Skogen har så absolutt en viktig rolle i klimaomstillingen, men naturens grenser må være det som styrer hvordan skogen brukes. En endring må til og ifølge naturvernforeningens rapport finnes faktisk løsninger. Vil du lese hele rapporten, finner du den her: https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/rapport-lat-skogen-leva-ett-hallbart-nyttjande-av-den-svenska-skogen/

Vi i Icebug er ingen eksperter på hvordan skog skal forvaltes, det skal vi være ærlige på. Men, nødvendigheten av å beskytte de siste urskogene går det ikke an å lukke øynene for. Over halvparten av alle truede arter i Sverige er direkte tilknyttet urskog som ikke nevneverdig påvirkes av skogbruk. Men, bare noen få prosent av Sveriges urskoger er vernet.

Icebug sier derfor: La urskogen få stå og bruk øvrig skog på en ansvarlig måte. Vi kommer til å fortsette å engasjere oss i urskog-vernet og fortsette å gi penger for å hjelpe til med å beskytte mer skog. Vil du også bidra til å bevare skogen? Les mer her: https://naturarvet.se/

Hvordan Icebugs materialer påvirker skogene:

Noen få råvarer – kveg, palmeolje, soya, kakao og naturgummi – står for en stor del av den globale avskogingen. Icebug har startet et pilotprosjekt sammen med danske SPOOR for å forsikre oss om at læret (husdyrhold) i skoene våre er sporbart og at det ikke bidrar til avskoging. For å få holdbar naturgummi har Icebug blitt sertifisert av Forest Stewardship Council og vi innfører akkurat nå FCS-sertifisert gummi i sålene våre.

JA til karbondioksidskatt

Icebug sier ja til en økt pris på karbondioksid. Hva vi mener med det, er en pris per tonn som trigger bransjen til å bevege seg bort fra fossilt brensel. Den karbondioksidprisen som ledende klimaforskere foreslår er 100 euro per tonn. Icebug følger det vi tror er det beste å gjøre for verden i sin helhet, og derfor har vi nå regnet med denne skatten i våre interne beregninger. Vi implementerer klimaspørsmål i vår forretningsmodell. Den praktiske siden av dette har blitt at materialer og prosesser med et høyere CO2-avtrykk får mindre og mindre plass i produktporteføljen vår.

JA til å gi tilbake til planeten.

Icebug is a member of 1% For the Planet. This means that we have agreed to give at least 1% of our total sales, regardless of whether we made a profit or not, back to projects that protect the planet.

Vårt første år som medlemmer endte i februar 2021 og betydde at vi donerte totalt $200,000. De største summene gikk til Protect Our Winters ($50,000), Naturarvet, med fokus på skogbeskyttelse ($45,000), og et pilotprosjekt for å erstatte kullkraft med energi fra solcellepaneler på fabrikktak ($35,000).

Vi har nå avsluttet vårt andre år og har donert omtrent 250 000 amerikanske dollar. De største summene gikk til:

  • Naturarvet ($50,000).

  • Hej Främling, med deres prosjekt "ut og nyt", som fokuserer på å gjøre naturen tilgjengelig for innvandrere ($37,000)

  • Tuki Nepal, for et mikrolånsprosjekt ($20,000).

JA til en transparent produksjonskjede

Våren 2021 lanserte Icebug ''Follow the Footprints'', hvilket innebar at vi åpnet opp hele vår produksjonskjede. Vi a en QR-kode i pløsen på skoene våre, kan du enkelt finne ut av de viktigste bærekraftsindikatorene og se hele produksjonskjeden for akkurat det produktet. QR-koden finner du også på nettsidene våre og på alle skoesker. Disse nøkkeltallene viser også CO2-utslipp og vektbasert prosent av resirkulert og biobasert materiale i produktet. Dette er viktig for å kunne vise fremskrittene med å fase ut olje som råmateriale.

Follow the Footprints har to formal. Samtidig som det er en måte for deg som kunde å kunne ta mer bevisste valg på, gjør vi det også for at resten av bransjen skal kunne ta del i våre lærdommer og dermed gjøre reisen videre litt smidigere. Dessverre er vi fortsatt alene om å ty til dette grepet, foreløpig.

CO2-avtrykket for et par Icebug-sko var i 2021/22 i snitt 11,0 kilo CO2. Se alle våre produkters Footprint her.

JA til å betale skatt.

Målet vårt er ikke å maksimere profitten vår. Vi finnes for å påvirke mennesker og planeten i positiv retning. Derfor er det en selvfølge for oss å betale skatt som kommer lokalsamfunnet til gode. Nei til skatteparadis!

JA til å bare lage produkter som trengs.

Vi kunne laget mange flere nisje-produkter med trendy fargevalg – men vi vil selge sko som holder over tid, som fyller en funksjon og som ikke blir liggende i garderoben. Derfor velger vi bort tilfeldige trender til fordel for kvalitet som holder.

Målet: 6 kg CO2 per par.

Icebug jobber for å redusere så mye utslipp som mulig, og deretter klimakompensere for det vi ikke lykkes med å redusere vekk. For at vi skal ha en sjanse for å stoppe på 1,5 graders oppvarming, må vi halvere de totale utslippene innen 2030.

Avtrykket vårt per par da vi startet målingene i 2015, lå på 12,9 kilo. I dag har vi redusert dette til 11,0 kilo CO2. vi ser på det som vår plikt å gjøre alt vi kan for å nå 6 kilo i gjennomsnitt per par, senest mot slutten av dette tiåret. Vi kommer dog til å forårsake noen utslipp innen den tid.

Og derfor kompenserer vi avtrykket vårt med 200 %. Dette gjøres ved å investere i prosjekter og partnere med høy troverdighet, som for eksempel Gold Standard, CDM og 1 % for the planet. Vårt totale avtrykk for 21/22 var 3,992 tonn CO2, og vår totale kompensasjon var på 8,260 tonn CO2.

Vårt løfte fremover.

"Det handler ikke om å være perfekte, men om å gjøre det rette, når vi vet hva det rette er."

Nå har vi tatt skrittet inn i en ny vår. Utfordringene som følge av Covid vil fortsatt være vanskelige, men vi vil ikke vike unna våre løfter og det vi tror på. Vi lover å:

Handle med fornuft og streve etter maksimal effekt. Vi skal ta ansvar og gjøre det rette når vi vet hva som er rett. Når det oppstår konflikter, vil vi prioritere det som er best for verden fremfor det som er best for Icebug. Dette er transformasjonen vi ønsker å se i alle bransjer.

Du kan forvente at vi skal:

  • Fortsette å betale skatt der vi har forretningsvirksomhet.

  • Fortsette å gi 1 % av vårt totale salg til ideelle miljøorganisasjoner.

  • Lage produkter som folk virkelig trenger, samtidig som vi reduserer ressursene som kreves.

  • Fortsette å redusere utslippene våre med minst 50 % reduksjon innen 2030.

  • Å bruke vår plattform og vår stemme for å fortelle hva vi har lært, men også for å si ifra når vi ser grønnvasking eller lignende.

Og forvent deg at vi skal være transparente. Du er mer enn velkommen til å holde oss ansvarlige for det løftet.

David snakker om bærekraft.

Icebug er medlem av følgende organisasjoner:

Å være en del av 1% for the Planet betyr å forplikte seg til å donere 1% av vår totale omsetning til gode formål, prosjekter og miljøorganisasjoner.

Å være en B Corp betyr å være en del av et globalt fellesskap av selskaper som bruker virksomheten sin til å gagne mennesker og planeten. For å bli en B Corp må du oppfylle høye standarder for sosial og miljømessig ytelse, åpenhet og ansvarlighet.

Fair Wear Foundation er en uavhengig organisasjon som arbeider for å forbedre forholdene for arbeidere i klesfabrikker.

Protect our winters er et fellesskap av idrettsutøvere, forskere, kreative og næringslivsledere som hjelper lidenskapelige friluftsentusiaster med å beskytte stedene og livsstilen de elsker fra klimaendringer.