Reports

Rapporter och redovisningar

Reports

Rapporter och redovisningar

Icebug Impact Reports

Varje år ser vi tillbaka på vår verksamhet för att följa upp våra mål och för att hitta områden att förbättra. Vår rapportering är omfattande och innehåller resultat, metodik och en transparent guide till Icebugs hållbarhetsarbete.

Impact Report 2022-2023

UN Climate Transition Plan

Icebug är först i världen att publicera en plan för omställning som följer FN:s Credibility standard för att genomföra FN:s generalsekreterares expertgrupps (High-Level Expert Group for net-zero commitments, HLEG) rekommendationer.

Rapporten utarbetades inför FN:s klimatambitionstoppmöte den 20 september 2023 med stöd från Exponential Roadmap Initiative.

Climate Transition Plan 2023

Fair Wear Foundation

Icebug är medlem i Fair Wear Foundation, en internationell ideell organisation med fokus på arbetsvillkor inom kläd- och skoindustrin. Genom tredjepartskontroller granskar Fair Wear Foundation fabrikerna där Icebug tillverkar. Fair Wears rapporter inkluderar bland annat lönekartläggning.

Brand Performance Check Report for 2022-2023

Social Report for 2022-2023

Icebug Responsible Business Conduct Policy 2023

Exponential Roadmap Initiative, Climate Performance Review

2023 genomförde Exponential Roadmap Initiative en omfattande genomlysning av Icebugs hållbarhetsarbete, baserad på de rekommenderade åtgärderna i 1,5°C Business Playbook och UN Race to Zero Starting Line-kriterierna 3.0. I den här rapporten hittar du de detaljerade resultaten av bedömningen och Exponential Roadmap Initiatives feedback och rekommendationer.

Icebug Climate Performance Review April 2023