Stories

Välkommen till ett liv i lyx

Företag och reklambyråer har varit väldigt duktiga på att få oss att förknippa lyx med långa resor och stora bilar. Men vad händer om man tänker lite annorlunda?

Det finns gott om artfattiga virkesåkrar men vi har aldrig haft så lite biologiskt värdefull skog som nu. Trots att organisationer som Naturskyddsföreningen, engagerade privatpersoner och forskare slagit larm fortsätter Sverige att avverka sin gammelskog istället för att skydda den.

Med detta som bakgrund presenterar Icebug en guide till Sveriges, ja kanske världens, mest exklusiva resmål: nio skogar som du måste uppleva innan de huggs ner för alltid! 

ICEBUGS LYXGUIDE

GAMMELSKOG ETT

Hanveden, Södertörn

Skogsområdet Hanveden, som är ett område av riksintresse för friluftslivet, sträcker sig tvärs över Södertörn genom Huddinge, Haninge och Botkyrka kommuner. Här är nio av Huddinges tretton naturreservat belägna, med över 100 rödlistade arter och stora arealer gammal skog. Förra året föreslog Naturskyddsföreningen i Huddinge att hela området ska göras till nationalpark eftersom naturreservat ger ett för svagt skydd. Nu ser det i stället ut som att delar av naturreservaten upphävs för att ge plats åt en två mil lång motorväg från Vårby till Jordbro!  

Vi hoppas att fler höjer sina röster för att bevara detta unika friluftsområde, precis utanför Stockholms city. Vad tycker du? Besök Hanveden till fots idag eller riskera se spillrorna från ett bilfönster imorgon. 

Foto: Arne Berneklint

gammelskog två

Gallsjön, Vimmerby

Vilken pärla!  Gallsjön ligger i sydöstra hörnet av Vimmerby kommun, nära Tuna. Runt sjön finns ett ca 300 hektar stort område med riktigt fin gammal skog med träd i åldern 150 - 200 år gamla. Vid naturvärdesinventeringar i området har närmare 150 naturvårdsarter varav ett 70-tal rödlistade arter hittats. Nu är 85 hektar anmält till avverkning och eftersom det saknas medel till att skydda området gäller det att passa på nu om du vill hinna uppleva området i all sin prakt. Men vem vet - kanske kan vi tillsammans skapa en större opinion för att bevara Gallsjön? 

gammelskog tre

Oksajärvi, Pajala

”En mosaik av sjöar, myrar och gammelskog.” Visst låter det fantastiskt? Nu har SCA avverkningsanmält 85 hektar utspritt över området.  

Skogen fungerar idag som sommarbete för Muonio sameby och vinterbete för Vittangi skogssameby då det är rikt på hänglavar. 

Enligt Naturskyddsföreningens inventering finns här 300-åriga tallar och mängder av olika spännande svampar såsom rosenticka, ullticka, granticka, gammelgransskål, talltaggsvamp, svartvit taggsvamp med mera.

Så är du svampbiten – passa på för snart är det ett minne blott! 

Bild: Patrik Nygren

Gammelskog fyra

Juånäset, Ånge

Mitt i Sverige, inte långt från Ånge ligger Juånäset. Här har skogsbolaget SCA – som nyligen varit i blåsväder för att ha avverkat skog med höga naturvärden – anmält 40 hektar till avverkning. Vid sin inventering för föreningen Skydda Skogen upptäckte skogsbiologen Sebastian Kirppu höga naturvärden och också stora mängder naturvårdsarter varav de flesta även är rödlistade arter varpå han riktade skarp kritik mot skogsbolaget.

Vi får väl se om det har effekt men rekommendationen lyder: passa på! 

Bild: Sebastian Kirppu

Gammelskog fem

Sandtallskog, Gällivare

När var du senast i en sandtallskog? Bland skogsbiologer är biologiskt rika sandtallskogar något av en pärla och vid Janstorp hittades just en sådan, det hör inte till vardagen så spetsa öronen nu. Här finns en rik artmångfald mykorrhizasvampar, träd av olika åldrar och manlav som är viktiga för renbetet. Men vad som gör den riktigt exklusiv och värd ett besök är att statliga Sveaskog anmält den för avverkning!


Se den som skog idag – eller som kartong/bokhylla imorgon. 


Bild: Sebastian Kirppu

Gammelskog sex

Ryssbergen, Nacka

Alla gammelskogar ligger inte långt ifrån staden. Ryssbergen i Nacka är ett välkänt rekreationsområde för många och ligger bara en kort resa från centrala Stockholm. Här finns gott om naturvärden och ovanliga svampar, fåglar och insekter. För ett par år sedan antog dock Nacka kommun en detaljplan som innebär att stora delar av området kommer att bebyggas. Naturskyddsföreningen Nacka motsatte sig planerna med motiveringen att de ”medför oåterkalleliga förluster av ovärderliga naturvärden”.

Det pågår fortfarande opinionsarbete gentemot kommunen och markägarna men besök området innan det är för sent! 

Gammelskog sju

Garphytteklint, Örebro

Den här skogen har tidigare varit anmäld för avverkning – trots höga naturvärden - men efter en överklagan har avverkning stoppats tillfälligt. Åtminstone till den 26 september 2025. Det är så lång tid som kommunen har på sig att utreda möjligheten att skapa ett naturreservat.

Vi på Icebug håller tummarna för att skogen får stå!

Gammelskog åtta

Aggetorp, Lerum

Naturskyddsföreningen i Lerum kämpar för att den smått unika skogen i Aggetorp ska få stå kvar. Skogen är inte bara hem åt arter som spillkråka, talltita, tjäder, orre, grönfink och nordfladdermus – den är också ett populärt strövområde för friluftsintresserade. Skogen ägs av kommunen – som ämnar avverka den.

Synd tycker vi, och uppmanar alla som vill ha den kvar att höja sina röster.  

Bild: Tommy Aronsson

Gammelskog nio

Söderåsen, Hofors

Söderåsen beskrivs som en skogspärla i Hofors kommun, fylld av naturvärden. Trots detta har skogsägaren flera gånger anmält den till avverkning. För tillfället stoppas detta tack vare fynd av den fridlysta orkidén knärot. Detta är dock ingen garanti för skogens fortlevnad eftersom Länsstyrelsen i Gävleborg ändå kan komma att ge dispens från artskyddet.

I ett avsnitt av P1 Naturmorgon säger Barbro Risberg, botaniker och tidigare ordförande för Naturskyddsföreningen i Hofors-Torsåker, så här: 

–Söderåsens skogar är en skatt i vår natur, en pärla i vårt naturarv. Jag kan jämföra det med vårt kulturarv och dra en parallell: Att man har en vacker bild av Carl Larsson eller Anders Zorn och tar en kniv och ristar sönder den. Så är mina känslor inför den här tanken att skogen på Söderåsen ska falla. 

 

Lyssna gärna på P1:s inslag. https://sverigesradio.se/artikel/det-ar-som-att-skara-sonder-en-malning-av-carl-larsson 


Bild: Maj-Lis Koivisto

Se verkligheten

Vill du kika närmare på var det kan finnas gammelskog och andra värdefulla naturområden? Kanske vill du se om skogen du växte upp i – eller har runt knuten vid sommarstugan – är avverkningsanmäld? Ta då en titt på Skydda Skogens skogsmonitor! Via kartan kan du zooma in och se allt. Intressant – och faktiskt lite skrämmande.

https://www.skogsmonitor.se/kartan

Icebug samarbetar med Naturarvet

Under flera år har Icebug stöttat Naturarvet – en stiftelse som köper gammelskogar och bevarar dem för alltid. Vi gör detta för att vi älskar riktiga skogar, och för att de är avgörande för att bekämpa klimatförändringar. Hittills har vi donerat cirka 230 000 euro vilket har hjälpt till att bevara 31 hektar och lagra 154 ton CO2e. Skogarnas namn är Kantekarna Skarnhålan, Svartsundet, Ullersjöbäcken, Kalvgrundet och Ekås.

Vi hade inte kunnat göra detta utan vårt community. Under åren har vår inställning till Black Friday varit att sälja varor till fullpris och donera hela summan till Naturarvet. Det faktum att våra användare har valt att handla från oss, trots ingen rabatt, är ett stort bevis på att vi inte är de enda som förespråkar riktiga, naturliga skogar!

Öka din lyxkonsumtion! 

”Vi måste alla konsumera mindre” brukar det heta. Och ja, det stämmer på sätt och vis. Lyxkonsumtionen, som vi känner den med allt från privatjets till heliskiing via fast fashion och vardaglig överkonsumtion, driver på klimatförändringarna. Vi måste definitivt dra ner på en del saker men återigen: vad händer om vi omdefinierar vad lyxkonsumtion är? Då kanske vi i själva verket kan konsumera mer!  

Att leva hållbart handlar inte om att leva fattigt, tvärtom. 

Lyxkonsumtion för oss:  

Vi på Icebug definierar lyxkonsumtion som rika upplevelser du kan ta del av utan att göra ett stort klimatavtryck. Det handlar om nära äventyr i den svenska naturen, att ha tid till varandra i vardagen och att leva på ett sätt som inte ger baksmälla i form av klimatångest. 

Lyxkonsumtion handlar också om: 
Att veta att det du köper är schysst producerat. 
Att köpa sådant som håller i stället för sånt som går sönder.
Att veta att det du köper bidrar till hållbar utveckling – i stället för motsatsen.

Vi säger aldrig att vi gör hållbara skor. All produktion kommer med en kostnad för klimatet – men vi gör vårt bästa för att påverka i positiv riktning och vi gör det med full transparens.  


Nödrop till regeringen: bevara vår svenska lyx! 

Det pågår något helt vansinnigt i Sverige. Mitt framför våra ögon huggs de sista gammelskogarna ner under förespeglingen att vi har ett ”grönt skogsbruk”. Hade vi haft det hade vi visat större respekt för rödlistade arter och kommande generationer.  

Självklart vill skogsbolagen själva bestämma vilken skog som är värd att bevara (och inte) men genom att gå med på det lämnar resten av samhället walk-over i matchen om vår gemensamma natur. 

Vi motsätter oss inte att de skogsplanteringar som redan ersatt de ursprungliga skogarna utnyttjas och blir (i vissa fall) viktiga produkter – även om det i många fall hade varit bättre att låta träden fortsätta binda kol. Men i de fall man hugger ner riktig, gammal, svensk naturskog säger vi STOPP!  

Den lilla spillra av oskyddad gammelskog som fortfarande finns kvar måste vi väl ändå ha råd att bevara? Det rör sig ju trots allt bara om ett par procent av den svenska ”skogen”. Annars är det våra barn som får betala.
Eller vad säger ni Romina, Ebba, Ulf och övriga i regeringen?