Our promise

Affärer och skor som tål att synas i sömmarna.

Our promise

Affärer och skor som tål att synas i sömmarna.

Egentligen är det ganska enkelt.

Vi på Icebug säger ja till minskade utsläpp, kunskapsdelning och ökad transparens. Nej till flygfrakt från fabrik, greenwashing och att enbart göra små enskilda ”gröna kollektioner”. Ja till det som är bra för planeten och nej till det som enbart handlar om att göra vinst.

Vi tar Parisavtalet på allvar, och våra koldioxidutsläpp kommer att vara minst halverade senast 2030, vilket i vårt fall betyder att ett par skor måste ha ett klimatavtryck lägre än 6 kilo CO2. Vi har redan kommit en bra bit på vägen, men måste fortsätta minska klimatavtrycket för varje par skor med i genomsnitt 0,7 kilo CO2 per år. Det är något vi jobbar mycket hårt för varje dag – och har en tydlig plan för. Utöver det engagerar vi oss också i flera andra frågor som vi tror är viktiga för att skapa en mer hållbar skobransch. På den här sidan listar vi de viktigaste punkterna – och ger ett löfte om vad du kan förvänta dig från Icebug.

Icebug är en certifierad B Corp – det innebär att vi lever upp till extremt tuffa hållbarhetskrav, men också att vi är del av en global rörelse av företag som använder affärer för att göra gott.

NEJ till att flyga hem skor.

Att byta från båttransport till flyg för att kunna hinna med att sälja så mycket som möjligt under rätt period är vanligt i vår bransch. Icebug har inte flugit hem skor från våra fabriker på fem år. Det har vi stått kvar vid, trots att Covid-nedstängningar bland annat ledde till massiva förseningar på ungefär en tredjedel av vår vinterproduktion.

Gör det någon skillnad?
Att använda båttransport från Vietnam till Europa eller Nordamerika innebär cirka 0,5 kg CO2-utsläpp per par. Det är faktiskt mindre än det skulle bli om vi fraktade skorna med lastbil från södra Europa eller Mexiko till våra lager. Om vi skulle byta till flygtransport skulle utsläppen per par bli minst 20 gånger högre. Att byta från sjötransport till flyg skulle därmed innebära att det totala CO2-utsläppet per par skulle dubblas.

Det är inte OK och därför gör vi det inte.

JA till löner det går att leva på.

Fabriksarbetares löner och levnadsvillkor I skobranschen är en viktig fråga. Här är en överblick av hur det ser ut för icebug: 

Icebug har sedan en lång tid tillbaka ett nära samarbete med några få fabriker. I dagsläget samarbetar vi med tre fabriker i Vietnam för de allra flesta skomodeller, samt en i Kina för vår skyddssko Vidar.  För att säkerställa goda förhållanden på arbetsplatserna för vi löpande dialog med ansvariga på plats. Vi deltar i, och uppmuntrar till, kontroller som utförs av oberoende organisationer. Sedan 2020 är Icebug medlem i Fair Wear Foundation, där varumärken gemensamt gör revisioner i sina fabriker.  Två av våra tre fabriker i Vietnam är redan Fair Wear-reviderade av andra märken. De delar också rapporter med oss. Samtliga fyra fabriker har genomgått en Fairwear revision under 2021-22. Externa sociala revisioner initierade av andra varumärken genomförs också. Löner, arbetsrättigheter och föreningsfrihet är en del av den standardutvärdering som görs av tredje part.  

Utifrån de fakta vi har betalas rimliga levnadslöner av alla våra fabriker och en heltidslön räcker för att leva på i det specifika landet.

Icebugs stöd till fabrikerna under Covid-19:

Under Covid-nedstängningen i Vietnam 2021 gav Icebug stöd till fabriksarbetare som blev fast i sina hem på grund av lockdown. Vi betalade 86 500 USD till Great Process, vilket motsvarade 25% av den totala kostnaden och Icebugs andel av den planerade produktionen under nedstängningens två första veckor. Detta för att täcka lönerna för anställda som inte kunde arbeta under denna period.  Vill du veta mer kan du kika här: https://www.fairwear.org/

NEJ till att avverka mer naturskog.

’’När skogen larmar måste vi lyssna’’

Icebug har under en längre tid samarbetat med Naturarvet, som verkar för att skydda Sveriges sista gammelskogar. Genom att bland annat skänka all försäljning i vår webshop och egen butik under Black Friday de senaste två åren är Icebug med och skyddar flera hektar gammelskog. Men mer måste göras, innan det är för sent. Naturskyddsföreningen har nyligen publicerat en rapport som visar på nödvändigheten av att ställa om det svenska skogsbruket. Enligt rapporten befinner vi oss mitt i naturkris, där det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, hotar många av skogens djur, växter och svampar. Skogen har absolut en viktig roll i klimatomställningen, men naturens gränser måste vara det som styr hur skogen brukas. En ändring måste ske och enligt Naturskyddsföreningens rapport finns faktiska lösningar. Vill du läsa hela rapporten hittar du den här.

Vi på Icebug är inga experter på hur skog ska brukas, det ska vi ärligt säga. Men, nödvändigheten av att skydda de sista naturskogarna går det inte att blunda för. Över hälften av alla hotade arter i Sverige är direkt knutna till gammelskog som inte nämnvärt påverkats av skogsbruk. Men bara några få procent av Sveriges gammelskogar är skyddade.

Icebug säger därför: Låt gammelskogen stå kvar och bruka övrig skog på ett ansvarsfullt sätt. Vi kommer fortsätta engagera oss i gammelskogens bevarande och fortsätta skänka pengar för att kunna hjälpa till och skydda mer skog. Vill du också hjälpa till att bevara skog? Läs mer här: https://naturarvet.se/

Hur Icebugs material påverkar skogarna: Några få råvaror - boskap, palmolja, soja, kakao och naturgummi - står för en stor del av den globala avskogningen. Icebug har startat ett pilotprojekt tillsammans med danska SPOOR för att försäkra oss om att lädret (boskapsskötsel) i våra skor är spårbart och att dess ursprung inte bidrar till avskogning. För att få hållbart naturgummi har Icebug certifierats av Forest Stewardship Council och från och med SS23-kollektionen är allt naturgummi som Icebug köper till våra sulor FSC-certifierat. 

JA till koldioxidskatt.

Icebug säger ja till ett skäligt pris på koldioxid. Vad vi menar med det är ett pris per ton som triggar branschen att röra sig bort från fossila bränslen. Det koldioxidpris som ledande klimatforskare föreslagit är €100/ton. Det säger vi ja till. Icebug följer det vi tror är det bästa att göra för världen i stort och därför har vi nu räknat med denna skatt i våra interna beräkningar. Vi bygger helt enkelt med miljöfrågan i vår affärsmodell. Den praktiska sidan av detta har blivit att material och processer med ett högre CO2-värde får mindre och mindre utrymme i vår produktportfölj.

JA till att ge tillbaka till planeten.

Icebug är medlem i 1% For the Planet. Det innebär att vi har sagt ja till att ge minst 1% av vår totala försäljning, oavsett om vi gått med vinst eller inte, tillbaka till projekt som värnar om planeten.

Vårt första år som medlemmar tog slut i februari 2021 och innebar att vi totalt donerade 200 000 USD. De största summorna gick till Protect Our Winters (50 000 USD), Naturarvet (45 000 USD) och ett pilotprojekt för att ersätta kolkraft med energi från solpaneler på fabrikstak (35 000 USD).

Vi har nu stängt vårt andra år och har skänkt ca 250 000 USD, där de största gåvorna varit:

  • Naturarvet ($50 000).

  • Hej Främling! Och deras projekt Ut och Njut ($37 000)

  • Tuki Nepal ($20 000)

JA till en transparent tillverkningskedja.

Under våren 2021 lanserade Icebug "Follow the Footprints", vilket innebar att vi öppnade upp hela vår tillverkningskedja. Via vår QR-kod som finns i plösen på varje produkt, här på icebug.com och på skokartongerna kan du enkelt ta reda på de viktigaste hållbarhetsindikatorerna och se hela tillverkningskedjan för den produkten. Dessa nyckeltal gällande hållbarhet visar CO2-utsläpp och viktbaserad procent av återvunnet och biobaserat material. Det är viktigt för att kunna visa framstegen med att fasa ut olja som råmaterial. Follow the Footprints har dubbla syften. Samtidigt som det är ett sätt för dig som kund att kunna göra mer medvetna val, gör vi det också för resten av branschen ska kunna ta del av våra lärdomar och därmed kunna göra resan framåt lite smidigare. Tyvärr är vi nämligen rätt ensamma om att dela med oss av detta.

CO2-avtrycket för ett par Icebugskor var 2021/22 i medelvärde 11,0 kg CO2. Se alla våra produkters Footprints här.

JA till att betala skatt där vi gör affärer.

Vårt mål är inte att maximera vår profit. Vi finns till för att påverka människor och planeten i positiv riktning. Därför är det självklart för oss att betala skatt som kommer lokalsamhället till nytta. Nej till skatteparadis!

JA till att bara göra produkter som behövs.

Vi skulle kunna släppa många fler nischade produkter i trendande färgval – men vi vill sälja skor som håller över tid, som fyller en funktion och som inte blir liggande i garderoben. Därför väljer vi bort tillfällig trend till fördel för kvalitet som håller.

Målet: 6 kg CO2 per par.

Icebug jobbar för att reducera så mycket utsläpp som möjligt och sedan klimatkompensera det vi inte lyckas ta bort. För att vi ska ha en chans att stanna inom 1,5 grads uppvärmning måste vi halvera de totala utsläppen till 2030. Vårt avtryck per par var då vi startade mätningarna 2015 var 12,9 kg. I dag har vi reducerat detta till 11,0 kg CO2. Vi ser det som vår skyldighet att göra allt vi kan för att nå 6 kg i genomsnitt per par, allra senast i slutet av detta decennium. Vi kommer dock även framöver fortsätta orsaka utsläpp. För att kompensera detta och för att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till att skapa en värld med mindre CO2-utsläpp, hjälper vi också andra utanför vår bransch att sänka sina utsläpp. Vi kompenserar vårt avtryck med 200% och detta görs genom att investera i projekt och partners med hög trovärdighet, som till exempel Gold Standard, CDM och 1% for the planet.

Vårt totala avtryck för 21/22 var 3 992 tCO2 och vår totala kompensation i dessa projekt blev 8 260 tCO2.

Vårt löfte framåt.

''Det handlar inte om att vara perfekta utan om att göra det rätta, när vi vet vad det rätta är''

Nu har vi klivit in i en ny vår. Utmaningarna i spåren av Covid kommer fortsatt vara svåra, men vi kommer inte vika undan från våra löften och det vi tror på.

Vi lovar att: Agera med förstånd och sträva efter maximal effekt. Vi ska ta vårt ansvar och göra det rätta när vi vet vad det rätta är. När det blir en konflikt kring något, ska vi prioritera vad som är bäst för världen framför vad som är bäst för Icebug. Det är den förvandling vi vill se inom alla branscher.

Du kan förvänta dig att vi ska:

  • Fortsätta betala skatt där vi gör affärer.

  • Fortsätta ge 1% av vår totala försäljning till ideella miljöorganisationer.

  • Göra produkter som människor verkligen behöver, samtidigt som vi minskar resurserna det kräver.

  • Fortsätta minska våra klimatutsläpp för att åtminstone nå 50% minskning till 2030.

  • Att vi ska använda vår plattform och vår röst för att berätta vad vi lärt oss men också för att säga ifrån när vi ser greenwashing eller liknande.

Och förvänta dig att vi ska vara transparenta. Du är mer än välkommen att hålla oss ansvariga för det löftet.

David talar om hållbarhet.

Icebug är medlem i följande organisationer

Som medlem av 1% for the Planet åtar vi oss att donera 1% av vår totala försäljning till välgörande ändamål, projekt och miljöorganisationer.

Som B Corp är Icebug en del av en global rörelse för företag som tillsammans bidrar till hållbar utveckling. För att bli en certifierad B Corps ställs höga krav på hållbarhet och transparens.

Fair Wear Foundation är en oberoende organisation som arbetar för att förbättra villkoren för fabriksarbetare.

Protect our winters samlar idrottsmän, forskare, företagsledare med flera i kampen mot klimatförändringarna.