Allmänna villkor för lopp arrangerade av Icebug

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för lopp arrangerade av Icebug. Med benämningarna ”Icebug”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Icebug AB, org. nr 556545-2611, Fabriksstråket 35, 43376 Jonsered. Med ”lopp” menas löpartävlingar samt andra typer av event.

Genom att du anmäler dig till något av våra lopp godkänner du våra vid var tid gällande Allmänna Villkor. Om du gör en anmälan för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av och följer våra villkor. Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera villkoren.

För att delta i vissa av våra lopp måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. Är du yngre än 18 år vid anmälningstillfället måste din målsman godkänna anmälan för att du skall kunna ingå ett avtal.

Notera att det kan finnas en tidsbegränsning för genomförandet av våra lopp och du är medveten om och accepterar att vi därför kan komma att avsluta ett lopp innan du har gått i mål. En eventuell tidsbegränsning framgår i officiell information för det aktuella loppet.

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring det lopp du har anmält dig till. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av loppet om vi anser detta vara nödvändigt.

Återbetalning och ångerrätt

Anmälan till Icebugs lopp är bindande och vi erbjuder ingen återbetalning av startavgift vid skada eller sjukdom.

Vi använder oss av RaceID för att registrera anmälningarna. När du anmäler dig via RaceID kan du välja en återbetalningsbar startplats. Följ länken för att se vad som krävs för att få tillbaka dina pengar.

Vi tillåter inte flytt av outnyttjad startplats i ett event till ett annat av våra event.

Icebug har ingen skyldighet att återbetala startavgiften, eller att betala skadestånd eller kompensation pga att ett av våra lopp ställs in. Köp av startplats i idrottsevenemang på en bestämd dag eller en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enlig Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Ingen ersättning ges för ekonomisk förlust vid bokad resa eller boende i samband med våra lopp. Vi hänvisar i dessa fall till ditt försäkringsbolag.

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse har du rätt att kräva återbetalning av startavgiften, dock ej anmälningsavgiften. Du äger inte rätt att kräva annan ersättning från Icebug i samband med detta.

Byte av deltagarnamn

Anmälan till våra lopp är personlig och du får inte låta någon springa loppet i ditt namn. Vi erbjuder möjligheten att byta deltagarnamn på en startplats. Byte av deltagarnamn kan göras gratis. Den som vill byta deltagarnamn på sin startplats behöver själv hitta en ersättare.

Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan loppet ska äga rum, eller dagen innan anmälan stänger, beroende på vad som infaller först. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på ix@icebug.se. När det är mindre än 10 dagar kvar till loppet godkänner vi inte ändringar av namn på anmälan. Vi hänvisar då till ditt försäkringsbolag för eventuell återbetalning av anmälningsavgift om du inte kan delta.

Personuppgifter

Genom godkännande av dessa Allmänna Villkor godkänner du att ditt namn, födelsedatum, klubb, ort och nationalitet offentliggörs i våra start- och resultatlistor. Du som av personliga skäl inte vill synas i start- eller resultatlistor kan meddela oss detta på e-mail: ix@icebug.se. Meddela vilket eller vilka lopp det avser.

När du anmäler dig till något av våra lopp kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi ber dig att läsa om Icebugs behandling av personuppgifter för mer information.

För att slutföra anmälan till våra lopp måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid registreringen. Vi behöver din korrekta e-postadress för att skicka anmälningsbekräftelse, startbevis och annan relevant information rörande loppen.

Din e-postadress används, om du har godkänt detta, till utskick av nyhetsbrev från Icebug. Du kan när som helst avanmäla dig från dessa genom att kontakta vår kundservice på ix@icebug.se eller klicka på avregistreringslänken i utskicken.

Marknadsföring och fotografering

Vi kommer att ha fotografer på plats vid våra lopp som tar både stillbilder och rörlig bild. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att bilder och filmer från våra lopp kan komma att användas av Icebug i marknadsföringssyfte på hemsidor, i sociala medier, i annonser och trycksaker. Du samtycker också till att Icebugs samarbetspartners vid aktuellt lopp använder bilder och filmer från loppet i syfte att marknadsföra andra av Icebug arrangerade lopp, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Samarbetspartners för aktuellt lopp hittar du på loppets hemsida. Läs gärna mer om Icebugs behandling av personuppgifter.

Vill du inte synas på bild kan du meddela detta till oss på e-mail: ix@icebug.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

Bokningsbekräftelse

Efter att du har gjort din anmälan kommer vi att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. För att säkerställa att vi har fått korrekt information bör du kontrollera bokningsbekräftelsen så snart som möjligt och meddela oss om något inte stämmer. Kommer det ingen bokningsbekräftelse ber vi dig kontrollera din skräppost innan du kontaktar oss.

Ansvar / Force Majeure

Vi tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor eller brott mot regler eller instruktioner som tillämpas vid våra lopp.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i våra lopp och att vi därför inte ansvarar för skada som eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i loppet. Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå på kläder eller teknisk utrustning som du bär under loppet. Vi ansvarar inte för din personliga egendom som tas med till loppet. Vi ansvarar inte för värdesaker.

Icebug är befriade från ansvar i händelse av naturkatastrof, krig, myndighetsbeslut eller annan därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, som inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna köp eller utfästelser från vår sida – exempelvis vår möjlighet att arrangera ett lopp.

Om ett av våra lopp ställs in på grund av en händelse utanför vår kontroll eller med hänsyn till deltagarnas säkerhet har du inte rätt att kräva återbetalning av startavgiften eller kräva annan ersättning från Icebug.

Vid deltagande i lopp utanför ditt hemland bör du alltid se till att du har försäkring som täcker eventuella skador och sjukvårdsutgifter i detta land.

Tvister

Om du inte är nöjd med något av våra lopp ber vi dig att kontakta oss på ix@icebug.se. Om du därefter inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.