LUPAUKSEMME

Liiketoiminta ja kengät, joiden saumat kestävät syynäämisen.

LUPAUKSEMME

Liiketoiminta ja kengät, joiden saumat kestävät syynäämisen.

Se on melko yksinkertaista.

Me Icebugilla sanomme kyllä päästöjen vähentämiselle, tiedonjakamiselle ja lisääntyvälle läpinäkyvyydelle. Sanomme ei lentorahdille, viherpesulle ja sille, että valmistetaan vain pienimuotoisia ”vihreitä mallistoja”. Kyllä asioille, jotka ovat hyväksi maapallolle ja ei asioille, joita tehdään vain voiton tavoittelemiseksi.

Suhtaudumme vakavasti Pariisin ilmastosopimukseen ja hiilidioksidipäästömme tulevat puolittumaan viimeistään 2030 mennessä, joka meidän kohdallamme tarkoittaa sitä, että kenkäparin hiilijalanjäljen tulee olla pienempi kuin 6 kiloa CO2. Olemme jo päässeet tässä hyvään alkuun, mutta meidän on jatkettava hiilijalanjäljen pienentämistä jokaisen kengän kohdalla keskimäärin 0,7 kiloa CO2 vuodessa. Se on tavoite, jonka eteen teemme kovasti työtä päivittäin – ja jolle meillä on selkeä suunnitelma. Lisäksi otamme kantaa moniin muihinkin kysymyksiin, joiden uskomme olevan tärkeitä pyrkiessämme luomaan nykyistä kestävämmän jalkinealan. Olemme listanneet tärkeimmät asiat tälle sivulle. Katso, mitä sinulla on lupa odottaa Icebugilta.

Icebugilla on B Corp-vastuullisuussertifikaatti, joka tarkoittaa, että noudatamme äärimmäisen haastavia kestävyysvaatimuksia, mutta myös, että olemme osa maailmanlaajuista vastuullisten yritysten etujoukkoa, joka käyttää liiketoimintaansa hyvien asioiden tekemiseen.

EI kenkien lennättämiselle.

Laivakuljetusten vaihtaminen lentokuljetuksiin, jotta ehtii myydä mahdollisimman paljon varsinaisen myyntikauden aikana on melko tavallista alallamme. Icebug ei ole lennättänyt kenkiä tehtailtaan viiteen vuoteen. Olemme pitäneet tästä kiinni siitäkin huolimatta, että Covid-sulut johtivat muun muassa massiivisiin myöhästymisiin noin kolmasosalle talvituotannostamme. 

Onko sillä mitään väliä? 🤷🏼‍♀️

Laivakuljetus Vietnamista Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan merkitsee noin 0,5 kilon CO2-päästöjä per kenkäpari. Se on itse asiassa vähemmän kuin jos kuljettaisimme kengät varastoihimme kuorma-autoilla Etelä-Euroopasta tai Meksikosta. Jos vaihtaisimme lentorahtiin, päästöt per pari nousisivat vähintään 20-kertaisiksi. Laivakuljetuksen vaihto lentorahtiin tarkoittaisi, että hiilidioksidipäästöt kokonaisuudessaan kaksinkertaistuisivat kenkäparia kohden.

Se ei ole OK, emmekä siksi toimi niin.

KYLLÄ palkalle, jolla tulee toimeen.

Tehdastyöläisten palkat ja elinehdot kenkäbisneksessä ovat tärkeitä seikkoja. Seuraavassa yleiskatsaus siihen, millaiset ne ovat Icebugilla: Icebug on jo pitkään harjoittanut tiivistä yhteistyötä vain muutaman valitun tehtaan kanssa. Nykyisin teemme yhteistyötä kolmen vietnamilaisen tehtaan kanssa lähes kaikissa kenkämalleissamme ja lisäksi meillä on turvakenkämme yhteistyötehdas Kiinassa. Voidaksemme varmistaa hyvät olosuhteet työpaikoilla käymme jatkuvaa vuoropuhelua paikallisten vastuuhenkilöiden kanssa. Osallistumme ja kannustamme puolueettomien organisaatioiden tekemiin tarkastuksiin. Vuodesta 2020 lähtien Icebug on ollut jäsen Fair Wear Foundation järjestössä, jossa tuotemerkkien omistajat yhteisesti järjestävät tehdastarkastuksia. Kaksi kolmesta tehtaastamme Vietnamissa on jo Fair Wear-sertifioituja muiden tuotemerkkien toimesta, jotka myös jakavat raporttinsa kanssamme. Kaikki neljä tehdasta ovat läpikäyneet Fair Wear tarkastuksen 2021-2022. Ulkoisia sosiaalisia arviointeja suoritetaan myös muiden tuotemerkkihaltijoiden aloitteesta. Palkat, työoikeudet ja yhdistysvapaus ovat osa kolmannen osapuolen suorittamasta standardiarvioinnista.

Tiedossamme olevien faktojen perusteella kaikissa tehtaissamme maksetaan kohtuullista työpalkkaa ja kokopäivätyöstä maksettava palkka riittää elämiseen kyseisessä maassa. 

Icebugin tuki tehtaille Covid-19 sulkutilan aikana:  Covid-sulkutilan aikana Vietnamissa 2021 Icebug maksoi tukea tehdastyöläisille, jotka suljettiin kotikaranteeniin pandemian vuoksi. Maksoimme 86 500 USD Great Processille, joka vastasi 25% kokonaiskustannuksesta ja Icebugin osuuden suunnitellusta tuotannosta sulun kahdelta ensimmäiseltä viikolta. Näin pyrittiin kattamaan palkat työntekijöille, jotka eivät pystyneet työskentelemään. Jos haluat lukea aiheesta lisää, klikkaa  https://www.fairwear.org/

EI luonnonmetsän hakkuille.

’’Kun metsä hälyttää, meidän on kuunneltava’’

Icebug on jo pidemmän aikaa tehnyt yhteistyötä Naturarvet-säätiön kanssa, jonka toiminta tähtää Ruotsin viimeisten aarniometsien suojeluun. Muun muassa lahjoittamalla kaikki myyntitulot verkkokaupastamme ja omasta liikkeestämme Black Friday’na kahden viimeisen vuoden aikana, Icebug osallistuu useiden aarniometsähehtaarien suojeluun. Mutta lisäpanostuksia tarvitaan, ennen kuin on myöhäistä. Ruotsin Luonnonsuojeluyhdistys on hiljattain julkaissut raportin, joka osoittaa metsätalouden uudelleen järjestelyn välttämättömyyden. Raportin mukaan olemme keskellä luonnonkriisiä, missä tehokas metsätalous, jossa ensisijainen hoitomenetelmä on hakkuut, uhkaa lukuisia metsän eläimiä, kasveja ja sieniä. Metsällä on ehdottoman tärkeä rooli ilmastonmuutoksessa, mutta luonnon rajat tulee huomioida metsän käyttötavoissa. On tapahduttava muutos, ja Luonnonsuojeluyhdistyksen raportin mukaan todellisia ratkaisuja on olemassa. Jos haluat tutustua raporttiin, voit lukea sen täältä.

On kuitenkin rehellisesti tunnustettava, että me Icebugilla emme suinkaan ole metsän käytön asiantuntijoita. Mutta emme myöskään voi sulkea silmiämme kun kysymyksessä on viimeisten luonnonmetsiemme suojeleminen. Yli puolet kaikista Ruotsin uhanalaisista lajeista on suoraan riippuvaista luonnonmetsistä, joihin metsätalouden vaikutukset eivät ole vielä ulottuneet. Mutta näistä metsistä vain muutama prosentti on suojeltua.

Siksi Icebug sanoo: Jättäkää aarniometsät rauhaan ja käyttäkää muutakin metsää vastuullisesti. Aiomme jatkossakin sitoutua aarniometsien säilyttämiseen lahjoittamalla rahaa antaaksemme tukemme metsän suojelemisessa. Tahdotko sinäkin osallistua metsien säilyttämiseen? Lue lisää täältä: https://naturarvet.se/

Miten Icebugin käyttämät materiaalit vaikuttavat metsiin:  Eräät yksittäiset raaka-aineet, kuten karja, palmuöljy, soija, kaakao ja luonnonkumi, ovat merkittäviä haittatekijöitä maailmanlaajuisen metsäkadon kannalta. Icebug on yhdessä tanskalaisen SPOORin kanssa aloittanut pilottihankkeen varmistaaksemme, että kenkiimme käytetty nahka (karjanpito) on jäljitettävää, eikä sen alkuperällä ole vaikutusta metsäkatoon. Saadakseen ekologisesti kestävää luonnonkumia Icebugilla on Forest Stewardship Council-sertifikaatti ja  SS23-mallistostamme lähtien kaikki Icebugin kengänpohjiin ostama luonnonkumi on FSC-sertifioitua.   

KYLLÄ hiilidioksidiverolle.

Icebug vastaa ”kyllä” kohtuulliselle hiilidioksidiverolle. Tällä tarkoitamme tonnimääräistä veroa, joka motivoi alaa siirtymään pois fossiilisista polttoaineista. Johtavien ympäristötutkijoiden ehdottama vero hiilidioksidille on €100/tonni. Sille sanomme kyllä.  Icebug seuraa kehitystä, jollaisen uskomme olevan maailmantilanteen kannalta parasta, ja olemme siksi sisällyttäneet tämän veron sisäisiin laskelmiimme. Liiketoimintamallimme perustuu ympäristökysymyksiin. Käytännössä tästä on seurannut, että materiaalit ja prosessit, joissa on suuret CO2-pitoisuudet, saavat aina vain vähemmän tilaa tuotesalkussamme.

KYLLÄ ilmastoteoille.

Icebug on 1% For the Planet organisaation jäsen. Se tarkoittaa, että annamme vähintään 1% vuotuisesta myynnistämme, riippumatta sitä, olemmeko tuottanet voittoa vai tappiota, takaisin ympäristöjärjestöjen hankkeille, jotka suojelevat planeettaamme.  

Ensimmäinen jäsenvuotemme päättyi helmikuussa 2021, ja lahjoituksemme arvo oli 200 000 USD. Suurimmat summat ohjautuivat hankkeille Protect Our Winters (50 000 USD), Naturarvet (45 000 USD) sekä pilottihankkeelle hiilivoiman korvaamiseksi tehdaskattojen aurinkopaneeleista saadulla energialla (35 000 USD).

Toinen vuotemme on nyt saatettu päätökseen ja olemme lahjoittaneet noin 250 000 USD, josta suurimmat summat ovat ohjautuneet seuraavasti:

  • Naturarvet ($50,000).

  • Hej Främling! (suom. Hei Tuntematon!). YK:n tasa-arvoperiaatteen mukainen järjestötoiminta ja heidän hankkeensa Ulos nauttimaan/Ut och Njut ($37 000)

  • Tuki Nepal ($20,000).

KYLLÄ läpinäkyvälle valmistusketjulle.

Keväällä 2021 Icebug lanseerasi "Follow the Footprints", joka tarkoittaa, että avasimme koko valmistusketjumme kaikkien nähtäväksi. QR-koodimme kautta, joka sijaitsee jokaisen kenkämme iltissä, täällä icebug.com illa ja kenkäpakkauksissamme voit helposti selvittää tärkeimmät kestävyysindikaattorit ja tarkastella kyseisen tuotteen koko valmistusketjua. Nämä kestävyyttä kuvaavat avainluvut kertovat CO2-päästöt sekä painolähtöiset prosenttiosuudet kierrätettyä ja biopohjaista materiaalia. Tämä on tärkeää, jotta voidaan osoittaa öljyn käytön asteittainen vähennys raaka-aineena. Follow the Footprints tähtää kahteen tavoitteeseen: samalla kuin se on yksi keino sinulle asiakkaana tehdä yhä tietoisempia valintoja, kohdistamme tiedon myös alan muille toimijoille, jotta he voivat oppia meiltä ja me voimme osaltamme helpottaa heidän toimintaansa jatkossa. Valitettavasti olemme aika yksin tämän asian jakamisen kanssa. 

Icebug-kenkäparin hiilijalanjälki oli 2021/22 keskimäärin 11,0 kiloa CO2.

KYLLÄ veronmaksulle kaikista tehdyistä kaupoista.

Tavoitteemme ei ole voiton maksimointi. Olemme olemassa koska haluamme vaikuttaa ihmisiin ja planeettaan myönteisellä tavalla. Siksi meille on itsestään selvää, että maksamme veroja, jotka hyödyntävät omaa yhteiskuntaamme. Ei veroparatiiseille!

Kyllä sille, että valmistetaan vain tarpeen mukaan.

Voisimme tietenkin valmistaa monia muita erikoistuotteita trendikkäissä väreissä – mutta haluamme valmistaa kenkiä, jotka kestävät pitkään, täyttävät funktionsa, eivätkä jää lojumaan kaappiin. Siksi emme valitse satunnaisia trendejä kestävän laadun sijaan.

Tavoite: hiilijalanjälki, joka on 6 kg per kenkäpari.

Icebug työskentelee voidakseen vähentää mahdollisimman paljon päästöjä ja kompensoimalla sen, mitä emme ole onnistuneet poistamaan. Jotta meidän olisi mahdollista pysähtyä 1,5 asteen lämpötilan nousuun maapallollamme, kokonaispäästöjen tulee puolittua 2030 mennessä. Aloittaessamme mittauksemme 2015 hiilijalanjälkemme kenkäparilta oli 12,9 kiloa. Tänä päivänä se on enää 11,0 kiloa CO2. Katsomme velvollisuudeksemme tehdä kaiken voitavamme, jotta pääsisimme keskimääräiseen tavoitteeseen 6 kiloa jokaiselta kenkäparilta viimeistään tämän vuosikymmenen lopulla. Tulemme toki jatkossakin tuottamaan päästöjä. Sen kompensoimiseksi ja mahdollisimman nopean muutoksen aikaansaamiseksi puhtaamman planeetan puolesta autamme myös muita alamme ulkopuolisia alentamaan päästöjään. Kompensoimme oman hiilijalanjälkemme 200% investoimalla hankkeisiin ja kumppaneihin joiden uskottavuus on suuri, kuten esimerkiksi Gold Standard, CDM ja 1% For The Planet.

Jalanjälkemme kokonaisluku 2021-2022 oli 3 992 tCO2 ja kokonaiskompensaatiomme näissä hankkeissa oli 8 260 tCO2.

Tulevaisuuden lupauksemme.

"Ei ole kysymys täydellisyydestä, vaan siitä että tehdään oikein kun tiedämme, mikä se on"

Uusi kevät on täällä. Covidin jälkeiset haasteet tulevat jatkossakin olemaan haastavia, mutta emme poikkea lupauksistamme, emmekä asioista, joihin uskomme.  

Lupaamme: Toimia järjellä ja tavoitella maksimaalista tehokkuutta. Kannamme vastuumme ja toimimme oikein tietäessämme mitä se tarkoittaa. Kun jonkin asian ympärille syntyy konflikti, priorisoimme sen, mikä on parhaaksi maailmalle eikä parhaaksi Icebugille. Tämä on muutos, jonka haluamme nähdä jokaisella liiketoiminta-alalla.

Sinun on lupa odottaa meiltä läpinäkyvyyttä. Olet enemmän kuin tervetullut pitämään meidät vastuullisina tästä lupauksesta.

Sinulla on lupa odottaa meiltä seuraavia asioita:

  • Jatkamme verojen maksamista liiketoiminnastamme.

  • Lahjoitamme jatkossakin 1% kokonaismyynnistämme aatteellisille ympäristöjärjestöille.

  • Valmistamme tuotteita, joille on olemassa todellinen tarve, samalla vähentäen siihen tarvittavia resursseja.

  • Jatkamme päästöjemme vähentämistä niin, että ne olisivat vähintään 50 % nykyisestä vuoteen 2030 mennessä.

  • Käytämme alustaamme ja ääntämme kertoaksemme mitä olemme oppineet, mutta myös vastalauseisiin mikäli havaitsemme viherpesua tai vastaavaa.

And expect us to be transparent. You are more than welcome to hold us accountable to that promise.

David puhuu kestävyydestä.

Icebug on jäsen seuraavissa järjestöissä:

1% for the Planet organisaation jäsenenä sitoudumme lahjoittamaan 1% kokonaismyynnistämme hyväntekeväisyyteen, hankkeisiin ja ympäristöjärjestöille.

B Corp-standardin mukaisesti Icebug on osa maailmanlaajuista yritysten etujoukkoa, joka yhdessä edesauttaa kestävää kehitystä. Jotta yritykselle myönnetään B Corps-sertifikaatti, sen on täytettävä korkeat kestävyys- ja läpinäkyvyysvaatimukset. 

Fair Wear Foundation on sitoutumaton organisaatio, joka työskentelee parempien työehtojen saamiseksi tehdastyöläisille.

Protect Our Winters kokoaa yhteen urheilijoita, tutkijoita, yritysjohtajia jne. taisteluun ilmastonmuutoksia vastaan.